JUX-751 熟女 澁谷果歩作品2015年12月03日

JUX-751 熟女 澁谷果歩作品2015年12月03日

答曰∶酒由酝酿自然流出,得气之化为多,故气盛而升。内容:麦门冬,味甘,气微寒,降也,阳中微阴,无毒。

炉甘石、海石质皆轻浮,然究系石体乃沉中之浮也,故不能达巅,而只能散肺胃痰火之结。大约天冬,凡肾水亏而肾火炎上者,可权用之以解氛,肾大寒而肾水又弱者,断不可久用之以滋阴也或谓天冬性润,可以解火,即可以益水,先生谓不可久用者,以肾火之寒也,但肾火寒自不可用矣,肾水未竭,而肾火未寒者,亦可用之乎。

如治脾肾之亏也,加入人参,或加白芍。今医统久替似续,殊难其人。

至于花椒、橘红,气味辛温故能升散,然此二物仍能降气,且皆皮壳也,故益有升性。 夫天门冬之退阴火,正取其味苦涩也。

倘必人非我是,坚执不移,则我见不又何能受益于弘深乎。麦麸发热,则成醋而酸。

予所以信寒热二剂断不可增于十剂之内,故辟陶隐居之非,而嘉缪仲醇之是也。若将苦涩之味尽去,亦复何益。

Leave a Reply